Sommarhälsning

03.06.2021 kl. 15:38
Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barns i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag.

Sommarhälsning

Hej förälder!

Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barns i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit oss föräldrar en insyn i vad skolarbetet innebär ur barnets synvinkel.

Nu är det dags att tacka varje enskilt barn för skolåret som gått. Du kan skriva ut diplomet som vi utarbetat och komplettera det med en personlig hälsning just till ditt barn. Här hittas diplomet i olika versioner

https://www.hemochskola.fi/2021/06/02/2-2-diplom-till-varje-skolelev/

ladda ner

Österby hem och skola