Sommarhälsning

03.06.2021 kl. 15:38
Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barns i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag.

Sommarhälsning

Hej förälder!

Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barns i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit oss föräldrar en insyn i vad skolarbetet innebär ur barnets synvinkel.

Nu är det dags att tacka varje enskilt barn för skolåret som gått. Du kan skriva ut diplomet som vi utarbetat och komplettera det med en personlig hälsning just till ditt barn. Här hittas diplomet i olika versioner

https://www.hemochskola.fi/2021/06/02/2-2-diplom-till-varje-skolelev/

ladda ner

Österby hem och skola

Facebook

Nu har föreningen en egen Fb-sida. Gå in och gilla och ta del av vad som är aktuellt.

Artiklar

Hem och skola logo

Infoblad 01/2021-2022

Österby skolas Hem och Skola förening har haft första styrelsemöte den 21.9.2021.Läs mera »
Annika Sannholm
24.10.2021 kl. 16:00
Fokus Må Bra

Fokus Må bra

Österby Hem och skola rf kommer tillsammans med Österby skola att delta i Hem och Skola-förbundets satsning Fokus Må bra.Läs mera »
Österby hem och skola
03.10.2021 kl. 15:45

Sommarhälsning

Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barns i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag.Läs mera »
Österby hem och skola
03.06.2021 kl. 15:38