Aktuellt!

Österby skola har en välfungerande Hem och Skola förening. Föreningen är medlem i Förbundet Hem och Skola. Via förbundet erhålls förmåner som tidningen Hem & skola. Den delas ut till eleverna att föras hem fyra gånger per år. Tidningen är skriven för föräldrar och tar upp aktuella frågor som berör föräldraskap och barnens vardag. 

Föreningen uppgift är bl.a att jobba för att skolans elever skall ha det bra och försöka bidra med det lilla extra i tillvaron. Detta sker genom olika evenemang/bidrag till evenemang och inköp av saker som skolans lärarkår/elevkår önskar. Pengar till detta fås genom olika insamlingar,försäljningar samt via stipendieansökningar från olika fonder.

Det har blivit tradition att vissa evenemang ordnas av vissa klasser,som samtidigt kan samla pengar till sin klasskassa:

Maskerad disco åk 6

Julfest kaffe  åk 3

Vinter/Is disco åk 5

Påskdisco åk 4

Medlemsavgiften för 2020/2021 är 10 euro/familj!

Kontonr:FI06 4170 0010 1048 30

Mottagare:Österby hem och skola r.f

 

Facebook 

Nu har föreningen en egen Fb-sida. Gå in och gilla och ta del av vad som är aktuellt.

Sommarhälsning

Hej förälder!

Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barns i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit oss föräldrar en insyn i vad skolarbetet innebär ur barnets synvinkel.

Nu är det dags att tacka varje enskilt barn för skolåret som gått. Du kan skriva ut diplomet som vi utarbetat och komplettera det med en personlig hälsning just till ditt barn. Här hittas diplomet i olika versioner

https://www.hemochskola.fi/2021/06/02/2-2-diplom-till-varje-skolelev/

ladda ner