Aktuellt!

Österby skola har en välfungerande Hem och Skola förening. Föreningen är medlem i Förbundet Hem och Skola. Via förbundet erhålls förmåner som tidningen Hem & skola. Den delas ut till eleverna att föras hem fyra gånger per år. Tidningen är skriven för föräldrar och tar upp aktuella frågor som berör föräldraskap och barnens vardag. 

Föreningen uppgift är bl.a att jobba för att skolans elever skall ha det bra och försöka bidra med det lilla extra i tillvaron. Detta sker genom olika evenemang/bidrag till evenemang och inköp av saker som skolans lärarkår/elevkår önskar. Pengar till detta fås genom olika insamlingar,försäljningar samt via stipendieansökningar från olika fonder.

Det har blivit tradition att vissa evenemang ordnas av vissa klasser,som samtidigt kan samla pengar till sin klasskassa:

Maskerad disco åk 6

Julfest kaffe  åk 3

Vinter/Is disco åk 5

Påskdisco åk 4

Medlemsavgiften för 2020/2021 är 10 euro/familj!

Kontonr:FI06 4170 0010 1048 30

Mottagare:Österby hem och skola r.f

 

Facebook 

Nu har föreningen en egen Fb-sida. Gå in och gilla och ta del av vad som är aktuellt.