Hem och skola logo

Infoblad 01/2021-2022

24.10.2021 kl. 16:00
Österby skolas Hem och Skola förening har haft första styrelsemöte den 21.9.2021.

Bästa föräldrar,

Österby skolas Hem och Skola förening har haft verksamhetsårets första styrelsemöte den 21.9.2021. Vi välkomnar de nya styrelsemedlemmarna och hoppas att många familjer i skolan önskar vara medlem i föreningen. Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften på 10 euro/familj.

 

Föreningens uppgift är att stöda hem – skola relationen och försöka bidra med det lilla extra i tillvaron för eleverna. Detta sker genom olika tillställningar, bidrag till evenemang och inköp av saker som skolans lärarkår/elevkår önskar. Pengar till detta fås genom olika insamlingar, försäljningar samt via stipendieansökningar från olika fonder.

 

Trots det rådande läget hade Hem och Skola föreningen ett mycket trevligt år förra läsåret. Samarbetet mellan skolan och föreningen var aktivt och givande. Styrelsen hoppas på ett lika aktivt kommande år och stöder som tidigare eleverna och skolan i vardagen. Önskemål från föräldrar tas gärna emot.

 

Bekanta er också gärna med föreningens Facebook-sida Österby Hem och Skola rf.

Även Hem och Skola förbundets hemsida www.hemochskola.fi innehåller mycket nyttig information. Under året kommer förbundet bl.a. att satsa på ökat välmående med kampanjen Fokus Må bra 2021-2022. Mera information om kampanjen kommer under hösten!

 

 

Det har redan blivit en tradition att vissa evenemang ordnas eller sköts av vissa klasser, som då samtidigt kan samla in pengar till sin klasskassa. Vi hoppas läget normaliserar sig så småningom och tillställningar igen blir tillåtna. Vi ber klassföräldrarna meddela styrelsen, om klassen inte har möjlighet att sköta tillställningarna, då försöker vi få en annan klass att ordna eller sköta om det.

 

 

BETALNINGSINFO:

 

Välkommen med i föreningsarbetet genom att betala avgiften till kontot:

FI06 4170 0010 1048 30 senast 30.11.2021. Skriv elevens/elevernas namn i meddelandefältet.

Medlemsavgiften för 2021-2022 är 10 euro/familj!

 

Betalningsuppgifterna finns också på hemsidan och Facebook!

 

Styrelsens sammansättning 2021-2022:

 

Ordförande: Annika Sannholm annika.sannholm@kolumbus.fi

Viceordf: Mikael Kermorgant

Sekreterare: Rebecka Aakula

Kassör: Sandra Wikström

Medlem: Sarah Lupala

Medlem: Alexandra Henriksson

Medlem: Nicole Pruett

Medlem: Angeelika Isaksson

Lärarrepr: Johanna Uggeldahl

 

Tag gärna kontakt, trevlig fortsättning på hösten!

Annika Sannholm