Fokus Må Bra

Fokus Må bra

03.10.2021 kl. 15:45
Österby Hem och skola rf kommer tillsammans med Österby skola att delta i Hem och Skola-förbundets satsning Fokus Må bra.

 

 

 

Projektet satsar på att:

  • lyfta fram och stärka det positiva i samarbetet mellan hemmet och skolan
  • alla föräldrar ska kunna känna sig delaktiga och bidra till verksamheten
  • skapa och upprätthålla goda relationer så att barnen ska må bra och känna sig trygga
  • skapa en känsla av sammanhang och mening i det man gör för sig själv och för andra
  • skapa ett gemensamt mål som stärker välmående för alla

 

Video : värför må bra

 

 

 

Österby hem och skola