Fokus Må bra

03.10.2021 klo 15:48

Österby Hem och skola rf kommer tillsammans med Österby skola att delta i Hem och Skola-förbundets satsning Fokus Må bra.

 

Projektet satsar på att:

  • lyfta fram och stärka det positiva i samarbetet mellan hemmet och skolan
  • alla föräldrar ska kunna känna sig delaktiga och bidra till verksamheten
  • skapa och upprätthålla goda relationer så att barnen ska må bra och känna sig trygga
  • skapa en känsla av sammanhang och mening i det man gör för sig själv och för andra
  • skapa ett gemensamt mål som stärker välmående för alla

 

Olika evenemang och föreläsningar kommer att ordnas, vi informerar när det blir aktuellt!

Österby Hem och Skola